Mikä on Blockchain?

Lohkoketjut ovat olleet puheenaiheena laajasti koko tämän vuosituhannen. Tämä johtuu pitkälti siitä syystä, että kryptovaluutat käyttävät lohkoketjuja. Itse asiassa niiden koko toiminta perustuu lohkoketjuteknologialle, sillä ilman sitä kryptovaluuttoja ei olisi olemassa. Kyseessä on siis teknologia, jonka avulla voidaan yksilöidä esimerkiksi varojen siirtämiseen liittyviä transaktioita hajautetussa verkossa.

Blockchain.com on kauppapaikka, jossa voi myydä ja vaihtaa kryptovaluuttoja. Se on yksi suosituimpia verkkokauppoja kryptojen osalta, joten siihen on hyvä tutustua, mikäli olet kiinnostunut hankkimaan kryptovaluuttoja.

Mikä on Blockchain?

Lohkoketjuteknologia on rahaliikenteen tulevaisuus

Monet ovat lähes varmoja siitä, että lohkoketjuihin perustuvat digitaaliset valuutat ovat seuraava askel rahaan liittyvässä historiassa. Sillä on nimittäin paljon hyviä puolia, jos se vain toteutetaan kryptovaluuttoihin liittyvien ihanteiden mukaisesti. Blockchain kauppapaikkojen kaltaiset sivustot tulevat varmasti yleistymään, sillä niiden avulla käyttäjät voivat käyttää kryptoja.

Lohkoketjun tärkeydestä kertoo esimerkiksi se, että lähes kaikki merkittävät teknologiayritykset ovat lähteneet kehittämään erilaisia sovelluksia, jotka käyttävät tekniikka hyväkseen. Varsinkin peliteollisuus on ollut innoissaan lohkoketjuista, koska se mahdollistaa pelaajille NFT-objektien tuomisen pelimaailmaan. Jotta pelaajat voisivat käyttää kryptovaluuttoja peleissä, heillä tulee olla nettilompakko esimerkiksi Blockchain sivustolla.

Myös valtiot ovat alkaneet kehittämään omia verkkoja, joissa rahat siirtyisivät lohkoketjuteknologian avulla. Onkin hyvin todennäköistä, että jo lähitulevaisuudessa ihmiset käyttävät virtuaalista valuuttaa paperirahan sijaan. Tämä helpottaisi esimerkiksi rikollisuuden torjuntaa, sillä rahanpesu muuttuisi huomattavasti aiempaa vaikeammaksi.

Blockchainin etuja rahaliikenteessä ovat esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Tietoturvallisuus
  • Läpinäkyvyys
  • Järjestelmän vakaus
  • Estää tehokkaasti rahanpesua

Mitä tarkoittaa hajautettu verkko?

Blockchain perustuu hajautettuun verkkoon. Se tarkoittaa sellaista verkkoa, jossa ei ole varsinaisia palvelimia. Kun esimerkiksi nykyaikaiset verkkopankit toimivat siten, että kaikki tärkeimmät tiedot ovat tallessa yhdellä tai useammalla palvelimella, hajautetuissa verkoissa kaikkien käyttäjien tietokoneet toimivat palvelimia.

Tässä vaiheessa herää varmasti kysymys siitä, mitä hyötyä hajautetusta verkosta sitten on. Sen yksi parhaimpia puolia on se, että hajautettu verkko on erittäin toimintavarma. Mikäli jonkin käyttäjän kone tippuu internetistä, se ei vaikuta verkon toiminnaltaan käytännössä millään tavalla. Toinen hyvä puoli on se, että kaikki data on kaikkien nähtävissä, jolloin esimerkiksi palvelun väärinkäyttö tulee helpommin ilmi.

Keskitetyt verkot ovat taas huomattavasti herkempiä häiriöihin, koska silloin jo yhden palvelimen mennessä epäkuntoon seuraukset saattavat näkyä suoraan käyttäjille toimimattomana verkkopalveluna. Lisäksi kukaan ei varsinaisesti tiedä, mitä palvelimien ylläpitäjät tekevät kaikella sillä datalla, joka on palvelimille tallennettu.

Blockchainin toimintaperiaate

Lohkoketju on siis hajautettu verkko, jossa rahansiirtoihin liittyvä tietokanta ei sijaitse yhdessä paikkaa, vaan kaikki verkon osallistujat jakavat sen. Käytännössä teknologia huolehtii siitä, että kaikki transaktiot kirjataan lokiin, joka taas jaetaan kaikkien käyttäjien kesken. Omat siirrot ja lompakon saldo on helppo nähdä palvelun omilta sivuilta.

Kyseessä on täten pohjimmiltaan kohtalaisen yksinkertainen järjestelmä, joka viime kädessä vain kirjaa kaikki tapahtuneet rahansiirrot tietokantaan. Tietokanta on vain periaatteessa suurehko tekstitiedosto, josta voi etsiä tietoa ja tutkia rahan liikkumista ympäri lohkoketjua. Sitä voi verrata vaikkapa pankin tiliotteeseen, josta on nähtävissä kaikki mahdolliset siirrot, joita asiakkaat ovat pankissa tehneet.

Minkälaisissa yhteyksissä lohkoketjuja voi käyttää?

Tällä hetkellä suurin osa lohkoketjuista toimii talouteen liittyvissä asioissa. Tämä on hyvin luonnollista, sillä se on kehitetty alun perin juuri virtuaalisia valuuttoja silmällä pitäen. On kuitenkin tärkeää huomata, että lohkoketjun avulla voidaan rakentaa erilaisia järjestelmiä hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi henkilörekisterit, joihin kuuluvat vaikkapa identiteetti- ja äänestysrekisterit. Tulevaisuudessa äänestäminen saattaa tapahtua juuri lohkoketjujen avulla, jolloin vaalivilpin tekeminen olisi lähes mahdotonta. Tietokannasta olisi helppo nähdä, miten äänet ovat jakautuneet eri ehdokkaiden kesken.

Logistiikka on toinen ala, jossa lohkoketjusta voisi olla paljon apua. Kun nykyään eri logistiikkayrityksillä on omat tietokantansa, tulevaisuudessa kaikki logistiseen ketjuun kuuluvat yritykset voisivat käyttää samaa tietokantaa. Tällä saataisiin helposti parannettua logistiikkapalveluiden turvallisuutta sekä pakettien seurantaa.

Lohkoketjuja tullaan todennäköisesti käyttämään seuraavilla toimialoilla:

  • Talous
  • Henkilörekisterit
  • Lääkkeiden jakaminen
  • Logistiikka
Mikä on lohkoketju?

Blockchain – erilaiset ominaisuudet tarkastelussa

Koska lohkoketjuihin panostetaan paljon rahaa tällä hetkellä, se myös kehittyy jatkuvasti. Näin teknologia kehittyy kovaa vauhtia ja on mielenkiintoista seurata, minkälaisia ominaisuuksia siihen tullaan vielä lisäämään. Aivan samoin kuin tavalliset tietokoneohjelmat kehittyvät jatkuvasti paremmiksi ja monipuolisemmiksi ajan saatossa, myös lohkoketjut tulevat päivittymään tulevaisuudessa.

Yksi hyvä esimerkki tästä on älysopimukset, jotka tunnetaan paremmin englanninkielisellä termillä smart contracts. Ne ovat nimensä mukaisesti älykkäitä sopimuksia, joita eri tahot voivat sopia keskenään. Koska sopimukset koodataan, niihin voidaan lisätä paljon erilaisia ehtoja, joiden täyttyessä rahansiirrot tapahtuvat. Myös Blockchain tukee älysopimuksia, mikäli se on vain osa valittua kryptovaluuttaa.

Tämä mahdollistaa monien asioiden automatisoinnin. Esimerkiksi sijoittajat voivat automatisoida osakkeiden ostamisesta siten, että sopimukseen määritetään tietyt raja-arvot kurssin arvolle tai vaikkapa inflaation tasolle, ennen kuin maksusuoritus tapahtuu. Kun kaikki osaset loksahtavat paikoilleen, tietokone voi ostaa osakkeita automaattisesti juuri oikeaan aikaan.

Lohkoketjut ja token

Token on hyvin keskeinen termi lohkoketjuihin liittyen. Niillä tarkoitetaan itse rahaketta, joka esimerkiksi bitcoinin tapauksessa on bitcoin. Rahake on lohkoketjun arvon mitta, jota voidaan ostaa ja myydä joko käyttäjien kesken tai sitten verkon ulkopuolisille ihmisille. Itse rahakkeen arvo taas määräytyy sen mukaan, kuinka paljon ihmiset luottavat kyseiseen järjestelmään.

Tässä kohden tulevat sijoittajat kuvaan. Jokainen sijoittaja haluaa saada mahdollisimman korkean tuoton sijoitukselleen. Mikäli jokin palvelu vaikuttaa nostavan suosiotaan, sellaiseen kannattaa panostaa. Tokenien arvot saattavat nousta todella korkeiksi, kuten olemme saaneet nähdä bitcoinin kohdalla. Parhaimmillaan sen arvo on ollut noin 60 000 dollaria, jolloin tuotot voivat olla erittäin suuria.

Sijoittamisen näkökulmasta juuri Blockchain on loistava vaihtoehto, sillä se on erittäin turvallinen ja tunnettu kryptovaluuttojen kauppapaikka. Palvelusta löytyvät kaikki suosituimmat kryptot, joiden välillä sijoittavat voivat tehdä kauppoja.

Kuinka paljon Blockchainin käyttäminen maksaa?

Palvelun yksi parhaita puolia on se, että rahan tallettaminen on täysin ilmaista. Kuluja tulee ainoastaan silloin, kun kryptoja käyttää alustalla. Tämä on kuitenkin täysin normaalia kryptovaluuttojen kanssa, sillä siirtoihin lisätään aina niin sanottu mining fee. Kulut johtuvat lohkoketjun toiminnasta, sillä jokaiseen siirtoon vaaditaan tietty määrä tietokoneiden laskentatehoa.

Kun alustalta haluaa kotiuttaa kryptoja, niihin liitetään pieni siirtokulu. Blockchain huolehtii kuitenkin siitä, että se pyrkii minimoimaan käyttäjälle tulevat kulut valitsemalla mahdollisimman edullisen verkon, jonka kautta itse siirto tapahtuu.

Lohkoketjut tulevat muuttamaan maailmaa

Lohkoketjujen merkitystä on toisaalta vaikea ennustaa. Selvää alkaa kuitenkin olemaan se, että ne tulevat olemaan merkittävä kehitysaskel ihmiskunnan kannalta. Tällä hetkellä kyseiseen teknologiaan laitetaan niin mittavia resursseja, että on kovin vaikea nähdä sitä pelkästään kuplana. Blockchain on tältä osin muuttamassa maailmaa kirjaimellisesti.

Toki on hyvä ymmärtää, että kyseessä on vielä uudenlainen konsepti ja tapa ajatella asioista. Yhteiskunnan kannalta olisi kuitenkin hyvä asia, mikäli erilaiset instituutiot olisivat läpinäkyvämpiä. Juuri lohkoketju voi olla hyvä ratkaisu tähän, sillä julkiset blockchainit antavat turvaa sen käyttäjille.

On hyvin todennäköistä, että monet asiat tulevat toimimaan vähemmällä byrokratialla ja pienemmillä kuluilla lohkoketjujen ansiosta. Jo tämän vuosikymmenen lopulla teknologia tulee varmasti laajentumaan erilaisiin palveluihin. Tämä on varmasti huomioitu myös Blockchainin kaltaisissa palveluissa, joista voi tulla merkittävä osa yhteiskuntaa tulevaisuudessa.