Mikä on lohkoketju?

Kryptovaluutat ovat suuri ja pysyvä osa elämäämme nykyään. Tästä ei yksinkertaisesti pääse yli eikä ympäri, niiden suosion ja kuuluisuuden kasvaessa vuosi vuodelta suuremmaksi. Jopa kaikista suurimmat kryptovaluuttojen epäilijät ovat joutuneet muuttamaan kantaansa asiaan, kryptojen maailman todistaessa toimivuutensa kerta toisensa jälkeen.

Idea kryptovaluutoista kehitettiin vuosia aikaisemmin, kun ensimmäinen vaihtoehto, Bitcoin, esiteltiin kuluttajille. Keksijät eivät yksinkertaisesti pystyneet ratkaisemaan yhtä suurta ongelmaa. Tämä oli se, miten voidaan hallinnoida sitä, että yksityinen henkilö tai yritys ei voi vain luoda haluamaansa kryptovaluuttaa mielin määrin. Tämä ongelma ratkaistiin lohkoketju teknologialla. Mutta mikä on lohkoketju? Me tulemme selvittämään asian hyvin yksityiskohtaisesti. Avullamme tulet ymmärtämään, mikä se oikein on, ja miten se liittyy kryptojen maailmaan. Siten tulet käsittämään lohkoketjun tärkeyden kryptojen maailmassa.

Mikä on lohkoketju?

Kryptojen maailmaan liittyy hyvin monia tärkeitä käsitteitä

Kun kryptovaluutat esiteltiin ensimmäistä kertaa, hyvin monet epäilivät niitä. Tämä johtuu hyvin paljon siitä, että niihin liittyy varsin monia erilaisia termejä, joista kukaan ei ollut kuullut ennen. Termit muistuttivat hyvin paljon joitakin tuttuja sanoja, mutta niillä selkeästi oli jonkinlainen ero. Jo pelkästään se, että kryptovaluutat sisältää sanan valuutta sai jotkut ihmiset hämmentymään.

Sen lisäksi koko kryptojen maailma on täynnä monia erilaisia termejä, jotka ovat hyvin tärkeä oppia, jotta koko kryptojen maailma selkeytyy sinulle. Tietenkin yksi tärkeimmistä termeistä on lohkoketju, koska koko kryptojen maailma pohjautuu hyvin paljon tälle teknologialle. Sen lisäksi alalla käytetään hyvin paljon englanninkielisiä termejä, tai suomeksi käännettyjä termejä, joihin englannin kieli selkeästi vaikuttaa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kryptovaluutat sijaitsevat internetissä, ja se muuttuu hyvin nopeasti. Tämän takia kaikkia termejä ja lyhenteitä ei ole edes käännetty suomen kielelle.

NFT nousi krypto maailman puhutuimmaksi asiaksi vuonna 2021

Yksi näistä termeistä, josta käytetään englannin kielistä versiota myös Suomessa on NFT. Lyhenne on sanoista Non-Fungible Token. Tämä kääntyy löysästi suomen kielelle nimitykselle Ei Vaihdettavissa oleva Merkki. Tämä nimitys voikin kertoa jo hieman, mitä NFT oikein tarkoittaa.

NFT merkit nousivat hyvin suureen suosioon vuonna 2021, ja niiden suosio vaikuttaa vain kasvavan entisestään vuonna 2022. Vaikka merkit ovat todella kuuluisia nykyään, monilla on kuitenkin vieläkin hieman vaikeuksia ymmärtää, mitä ne oikein ovat, ja mitä niillä voidaan tehdä. Monet niistä kertovat oppaat ja artikkelit selittävät asian tarpeettoman monimutkaisesti, koska kyseessä ei ole oikeastaan kovin vaikea asia.

NFT-valuutan lohkoketju

Mitä NFT merkeillä tehdään?

Selittääksemme selkeästi ja helposti, mikä NFT on, voimme verrata sitä perinteiseen keräilytuotteeseen. Tietenkin NFT:n tapauksessa kyseessä on kryptojen maailmaan kuuluva asia, mutta periaatteessa asia on samanlainen. Toisin sanoen, kyseessä on merkki, jolla ei ole tiettyä arvoa. Kyseessä voi olla esimerkiksi taideteos, jonka arvo riippuu siitä, keneltä kysyy. Jos kysyt henkilöltä, joka erityisesti pitää kyseisen teoksen taiteilijasta, NFT on arvokkaampi, kuin kysyttäessä ihmiseltä, joka ei yleisesti arvosta taidetta. NFT merkin ei ole pakko tietenkään taideteos, sillä sille, mikä se oikein on, ei oikeastaan ole minkäänlaisia rajoja. Se voi olla mitä vain graafisesta taiteesta musiikkiin tai vaikka pelissä käytettävään aarteeseen.

Mitä NFT merkeillä sitten oikein tehdään ja miksi monet hankkivat niitä? Yksi syy on tietenkin niiden kerääminen, aivan kuin minkä vain muun tuotteen. Sen lisäksi niistä voidaan käydä kauppaa samalla tavalla kuin muista kryptovaluutoista ja -merkeistä. Voit hankkia NFT merkin ja pyrkiä myymään sen eteenpäin. Jotkut taiteilijat ovat jopa onnistuneet tekemään paljon tuottoja luomalla niitä itse ja myymällä niitä eteenpäin. Tämä on tietenkin hienoa, sillä taiteen alalla tunnetusti ei ole kovin helppo tehdä tuottoa.

Mikä on lohkoketju?

Joten mikä lohkoketju oikein on? Kuten sanoimme, se vaikuttaa koko kryptojen alaan, koska itse asiassa kaikki kryptovaluutat ja -merkit toimivat niiden avulla. Lohkoketju on hajautettu tietokanta, joka toimii tietokoneiden verkoston jaettujen solmujen avulla. Lohkoketjun tarkoitus on säilyttää jättimäinen määrä tietoa digitaalisina tiedostoina. Niitä käytetään nykyään monissa muissakin asioissa, mutta Bitcoin teki ne alkujaan kuuluisaksi, ottamalla ne käyttöön tehdäkseen kryptovaluutasta oikeastaan toimivan.

Tietokannan käyttöön ottaminen kryptovaluuttojen maailmassa mahdollisti niiden valvomisen ja siten tietenkin valuuttojen turvallisuuden. Lohkoketju teknologian avulla voidaan varmistaa, että kukaan ei voi muun muassa louhia mielin määrin haluamaansa kryptovaluuttaa, minkä avulla varmistetaan, että valuutan arvo pysyy korkealla.

Lohkoketju teknologia eroaa perinteisestä tietokannasta yhdellä hyvin selkeällä tavalla. Tämä tulee siitä, miten tieto on oikein muodostettu kantaan. Lohkoketju muodostuu nimensä mukaisesti erilaisista lohkoista, jotka siten muodostavat yhdessä ketjun. Jokainen lohko sisältää tietoa. Kun yksi lohko on täytetty datalla, se lisätään ketjuun muiden lohkojen kanssa. Lohkoja ei poisteta ikinä ketjusta, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi aivan kaikki Bitcoinin historian tiedot voidaan löytää sen käyttämästä lohkoketjusta. Siten toisin kuin tietokanta, joka muodostaa yleensä pöydän, lohkoketju muistuttaa ketjua.

Miten lohkoketju oikein toimii?

Nyt kun tiedät periaatteessa, mikä lohkoketju oikein on, sinun tulee tietenkin oppia, miten se oikein voi oikein toimia tällä tavalla. Lohkoketjun tarkoitus on säilyttää tietoja ilman, että niitä voidaan muokata tai tuhota. Tällä tavalla varmistetaan, että lohkoketjua käyttävät vaihtoehdot, kuten erilaiset kryptovaluutat ovat täysin turvallisia ja luotettavia. Lohkoketjuista käytetään myös silloin tällöin nimitystä DLT, mikä tulee sanoista Distributed Ledger Technology. Tämä viittaa ketjujen tavoitteeseen.

Bitcoin nosti lohkoketju teknologian suureen kuuluisuuteen vuonna 2009, kun valuutta juhlkaistiin ensimmäistä kertaa. Se olikin ensimmäinen suuri ja kuuluisa tapa lohkoketju teknologian käytölle. Se on kuitenkin tietenkin keksitty paljon aikaisemmin. Nimittäin lohkoketjuja aloitettiin tutkia jo vuonna 1991, mutta kuten kaikilla muillakin keksinnöillä, sillä kesti hieman aikaa, ennen kuin sille tuli oikeaa käyttöä.

Kryptovaluutat ovatkin ehdottomasti lohkoketju teknologian kuuluisuuden takana. Sen lisäksi, että Bitcoin käyttää teknologiaa, myös kaikki muut kryptojen maailman keksinnöt tekevät niin. Toisin sanoen esimerkiksi NFT merkit eivät voisi olla olemassa ilman, että lohkoketjuja ei olisi keksitty. Tämä lupaa hyvää lohkoketjun tulevaisuudelle.

Erilaiset lohkoketjut

Lohkoketjujen lohkojen luomista kutsutaan louhinnaksi. Se onkin yksi monista tavoista erotella eri lohkoketjut keskenään. Todellakin, lohkoketjuja on nykyään monenlaisia. Kaikkien niiden tarkoitus on periaatteessa sama; säilyttää tietoa turvallisesti ilman, että sitä voidaan muuttaa. Kryptovaluutat ja -merkit eivät kuitenkaan jaa samaa ketjua, vaan hyvin monilla niistä on täysin oma lohkoketju, jonka päällä ne toimivat. Tämä johtuu lohkoketjun toiminnoista, joihin tulemme palaamaan myöhemmin enemmän, ja todellakin siitä, miten kyseisen ketjun lohkot ovat tehty.

Lohkoketjujen lohkoja louhii louhijat. Heidän pitää ratkaista tietynlaisia matemaattisia pulmia, joiden avulla lohkoja luodaan. Se, miten lohkoja louhitaan, riippuu kuitenkin siitä, minkälainen lohkoketju on kyseessä. Nimittäin, lohkoketju voi olla joko niin sanottu PoW tai PoS -lohkoketju.

PoW ja PoS

PoW on lyhenne sanoista Proof of Work, eli työn todiste. Tämä on vanhempi lohkoketjun lohkojen louhimis tapa,  joten esimerkiksi tietenkin Bitcoin käyttää juuri tämänlaista lohkoketjua. Tämänkaltainen lohkoketju toimii niin, että louhijan pitää todistaa ratkaisseensa pulman saadakseen palkinnon. Tämä lohkoketju on kuitenkin kerännyt varsin paljon kritiikkiä, koska se on hidas, eikä kovin ympäristöystävällinen vaihtoehto. Lisäksi louhinta joutuvat kisaamaan pulmien ratkaisusta, mikä voi aiheuttaa heille hyvin paljon stressiä.

PoS sen sijaan on uudempi, ja monien mielestä parempi, vaihtoehto. PoS on lyhenne sanoista Proof of Stake. Jos lohkoketju käyttää PoS toimintamallia, louhijan pitää todistaa, että heillä on tilaa tietokoneellaan pulmalle. Tämä pienentää kilpailun määrää, sillä kaikilla yksinkertaisesti ei ole tilaa kaikille paljon tilaa vieville pulmille tietokoneellaan. Sen ansiosta se on sekä ympäristöystävällisempi, että parempi myös louhijoille.

Näiden kahden vaihtoehdon lisäksi on tietenkin uudempia lohkoketju malleja, jotka pyrkivät toimimaan vielä nopeammin ja paremmin, kuin vanhemmat vaihtoehdot. Kuitenkin PoS ja PoW ovat selkeästi vieläkin kaikista käytetyimmät vaihtoehdot kryptojen maailmassa, ja tämä tulee varmasti pysymään samankaltaisena vielä monien vuosien ajan.

NFT Art

Lohkoketjun hajautus

Lohkoketjun hajautus on hyvin tärkeä asia ymmärtää, sillä se takaa ketjun olevan täysin turvallinen, eikä kukaan pääse muokkaamaan sitä haluamallaan tavalla. Tämä voi olla sinänsä päivänselvää. Nykyään kaikki tietävät että pelkästään yhdelle tietokoneelle tietojen tallentaminen ei ole ikinä turvallista. Tietokoneet kaatuvat, ne voidaan varastaa, ja joku voi viedä tietosi hakkeroimalla niiden sisälle. Sen takia suuri osa meistä tallentaa kaikki tärkeät asiat vähintään yhteen toiseen paikkaan, ellei jopa kahteen.

Koska lohkoketjut ovat hajautettuja, niiden sisältämät tiedot ovat tietenkin siten paljon paremmassa turvassa. Jos joku yrittää muokata mitään lohkoa, tai poistaa sen kokonaan lohkoketjusta, mikään muu lohkoketju ei tule tähän reagoimaan. Tällä tavalla koko lohkoketju voidaan pitää turvassa paremmalla tavalla.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että minkään lohkoketjun historiaa ei voida muokata. Tämä onkin juuri se syy, miksi se on hyvin käytännöllinen mekanismi juuri kryptovaluuttojen maailmassa. Voimme käyttää Bitcoinia tästä esimerkkinä. Jos Bitcoinin koko lohkoketju avataan eteesi, voit nähdä aivan kaikki pienet ja suuret siirrot, joita on ikinä tehty juuri Bitcoinia käytettäessä. Tämän avulla voidaan aina jäljittää, jos joku yrittää väittää omistavansa enemmän valuuttoja, kun heillä vaikuttaa olevan. Tämä on myös loistava asia niissä surullisissa tilanteissa, että hakkeri vie käyttäjän kryptovaluutat. Sen avulla voidaan todistaa helposti, että käyttäjä on todellakin joutunut ryöstön uhriksi, ja asiassa päästään eteenpäin nopeammin.

Ovatko lohkoketjut turvallisia?

Lohkoketjun hajauttaminen tuo tietenkin turvaa hyvin paljon, mikä on hyvin tärkeä asia. Turvallisuus saavutetaan muutaman erilaisen keinon avulla. Ensimmäisenä, uudet lohkot asetetaan niin sanotusti ketjun päähän. Toisin sanoen kaikki lohkot ovat selkeässä, lineaarisessa, järjestyksessä. Sen jälkeen kun uusi lohko on lisätty ketjuun, ketjua on todella vaikea muuttaa. Koska ketju on hajautettu, ei riitä, että vain yksi henkilö hyväksyy muutoksen. Suurin osa louhijoista pitää tulla samaan tulokseen, jotta se voidaan muuttaa, ja tämä ei tapahdu melkein ikinä.

Kuten sanoimme, jokainen lohko sisältää pulman, joka pitää ratkaista, minkä louhijat tekevät. Jos joku yrittää muuttaa lohkoa, myös tämä pulma muuttuu. Esimerkiksi, jos joku yrittää muuttaa lohkoketjua, vain heidän ketjunsa muuttuu. Toisin sanoen se tulee silti olemaan erilainen verrattuna kaikkien muiden kopioihin lohkoketjusta. Täten hakkerin versio voidaan huomata selkeästi valheellisena versiona.

Jotta hakkeri onnistuisi muokkaamaan lohkoketjua, hänen pitäisi pystyä muokkaamaan yhtä aikaa yli 51% kaikista kopioista. Vain tällä tavalla hän voisi todistaa hänellä olevan virallinen lohkoketju. Kuitenkin tämän kokoinen hakkerointi yritys vaatisi massiivisen verran rahaa, aikaa ja muita resursseja. Lohkoketjut ovat jo valmiiksi suuria, niiden toimien hyvin monilla eri ohjelmistoilla. Lisäksi lohkoketjut kasvavat koko ajan koossa yhä suuremmaksi. Täten niiden hakkeroinnista tulee koko ajan vaikeampaa, mikä tulee jo olemassa olevien lohkojen muuttamiseen.

Bitcoin nosti lohkoketjut kuuluisuuteen

Hyvin monet kuvittelevat, että lohkoketjut luotiin alkujaan Bitcoinille. Jopa monet innokkaat kryptovaluuttojen harrastavat kuvittelevat näin. Tästä ei sinänsä voi heitä syyttää, sillä ennen Bitcoinia, lohkoketju teknologialle ei ollut olemassa oikeanlaista käyttöä. Se luotiin alkujaan vuonna 1991, mutta vasta vuonna 2009, kun Bitcoin julkaistiin, lohkoketju sai ensimmäistä kertaa oikeaa käyttöä. Lohkoketjut luotiin alkujaan turvalliseksi tavaksi säilyttää tietoa niin, että niitä ei voida muokata kenenkään toimesta. Tämä tietenkin kattaa sekä yksityiset ihmiset, että myös suuret organisaatiot ja jopa valtiot.

Bitcoinin alkuperäinen tarkoitus oli olla oikea P2P valuutta, jolla ei ole olemassa kolmannen osapuolen takaajaa. Toisin sanoen se eroaisi kaikista muista valuutoista sillä, että yksikään pankki tai valtio ei hallinnoi sitä. Tämä olikin juuri, mihin lohkoketju teknologia pystyi mahdollistamaan.

Lohkoketjuilla voi olla hyvin monia tarkoituksia. Bitcoin kuitenkin käyttää niistä vain yhtä, eli valuutan siirtämistä luotettavalla tavalla taholta toiselle. Tämä voi olla joko henkilöltä toiselle, tai kaupassa ostoksia tehdessä tai tietenkin vaihto palvelun avulla. Lohkoketjuja voidaan kuitenkin käyttää lukemattomiin muihin asioihin. Siitä syystä ne ovat keränneet yhä enemmän huomiota. Yhä useammat organisaatiot ja jopa valtiot ovat alkaneet kiinnostumaan lohkoketju teknologian luomista mahdollisuuksista kuten turvallisesta äänestämisestä, jonka tuloksiin kolmas osapuoli ei voisi vaikuttaa.

Mikä on lohkoketju?

Läpinäkyvyys

Juuri tämä lohkoketjun hajauttaminen mahdollistaa myös mahdollisimman paljon läpinäkyvyyttä niiden toimintaan. Kuten juuri selvitimme, tämä on erityisen käytännöllinen asia silloin, kun joku yrittää toisen ryöstäjän kryptovaluutat. Vaikka varas olisi täysin anonyymi, kryptovaluutat voidaan aina jäljittää. Tämän avulla niiden liikehdintä voidaan selvittää, ja parhaassa tapauksessa tietenkin palauttaa niiden oikealle omistajalle.

Lohkoketjuilta ei voida ikinä poistaa lohkoja. Silloin kuin uusia lohkoja lisätään, se lisätään automaattisesti aivan kaikille kopioille. Sen ansiosta aivan kaikki tulevat aina olemaan tietoisia lohkoketjujen päivityksistä. Näin kuka vain voi nähdä, mihin suuntaan kryptovaluutta on liikkumassa.

Lohkoketjut toimivat silti täysin anonyymisti. Toisin sanoen ne toimivat salaus teknologian avulla, mikä piilottaa käyttäjien henkilöllisyyden. Tämän avulla lohkoketjun käyttäjä voi piilottaa henkilöllisyytensä ja toimia anonyymisti, vaikka he voivat seurata jokaisen uuden lohkon louhimista ja lisäämistä lohkoketjuun.

Lohkoketjut vs. Pankit

Yksi asia, mistä lohkoketjut ja tietenkin niitä käyttävät kryptovaluutat ja -merkit ovat saaneet paljon kritiikkiä on niiden tapa vaikuttaa pankkien ja rahoitusalan toimintaan. Ne vaikuttavat erityisesti maksujen tekemiseen ja rahan siirtämiseen. Kieltämättä, lohkoketjuilla on selkeästi vaikutus rahoitusalaan, mutta pankit eroavat kuitenkin lohkoketjuista hyvin paljon.

Ensimmäinen hyvin selkeä asia, mikä erottelee nämä kaksi asiaa on tietenkin se, että lohkoketjulla ei ole tekijää, joka hallitsee sitä. Perinteiset pankit käyttävät maasta riippuen tiettyä fiat valuuttaa, mikä on aina tietyn tekijän hallitsema. Tämä on kuitenkin vasta yksi monista eroista.

Esimerkiksi pankeilla on aina tietyt aukioloajat, joka jopa vaikuttaa verkkopankin käyttämiseen. Lohkoketjut sen sijaan ovat aina aktiivisia ja toimivat aina. Molempiin asioihin liittyy erilaisia maksuja, mikä riippuu tietenkin monista eri asioista, kuten kyseisestä kryptovaluutasta ja tietenkin myös pankista. Pankit ovat yleensä huomattavasti hitaampia, siirtojen voiden viedä jopa päivän ajan, kun taas kryptovaluutat voidaan siirtää taholta toiselle jopa alle tunnissa. Asioihin liittyy monia muitakin eroja, mutta tämä auttaa sinua jo ymmärtämään monet tärkeät erot.

Mihin lohkoketjujen ominaisuuksia käytetään?

Kuten sanoimme, lohkoketju teknologia luotiin tietokannaksi, joka pysyy suojassa kaikilta kolmansilta osapuolilta. Se mahdollistaa hyvin monia erilaisia asioita, jotka tulemme selvittämään tässä osassa. Tietenkin erilaiset kryptovaluutat käyttävät hyvin monia erilaisia toimintoja. Bitcoin käyttää pelkästään yhtä toimintoa eli valuutan siirtämistä turvallisesti taholta toiselle.

Kryptovaluutat eivät kuitenkaan ole ainoa taho, joka käyttää erilaisia lohkoketjuja hyväkseen. Jopa jotkut jättimäiset yhtiöt ovat alkaneet käyttämään teknologiaa erilaisilla tavoilla. Loistava esimerkki tästä on IBM, joka on luonut lohkoketjun seuratakseen ruoan tuottamista. Tällä tavalla he voivat selvittää tarkalleen, mitä on tapahtunut, jos ruoan lähetyksessä ilmenee minkäänlaisia ongelmia. Tämä voi olla todella käytännöllinen asia esimerkiksi silloin, jos ruoka on altistunut erilaisille bakteereille. Siten voidaan selvittää, mistä tämä on saanut alkunsa, ja asia voidaan käsitellä mahdollisimman tehokkaasti, parhaalla mahdollisella tavalla.

Pankkitoimet

Lohkoketjuille on kuitenkin monia muitakin loistavia käyttötapoja niiden luonteen takia. Tietenkin monille tunnetuin toimintatapa on pankki- ja rahoitusalalla toimiminen. Se ei ole käytännöllinen asia pelkästään yksityisille henkilöille, vaan myös yrityksille. Yksi syy niiden loistavaan toimivuuteen pankki ja rahoitus toimissa on se, että lohkoketjuja ei rajoita perinteiset aukioloajat. Jos yrityksen tulee tehdä rahallisia siirtoja vaikka sunnuntaiaamuna syystä tai toisesta, tämä on täysin mahdollista. Heidän ei tarvitse siten odottaa maanantai kello kahdeksaan asti.

Käyttämällä lohkoketjuja voidaan varmistaa, että rahalliset siirrot tapahtuvat nopeasti ja täysin turvallisesti. Niiden läpinäkyvyyden ansiosta voidaan varmistaa, että kukaan ei voi silti käyttää teknologiaa petosten tekemiseen. Se on hyvin luotettava tapa, johon sekä yksityiset kuluttajat, että suuremmat yrityksetn voivat luottaa. Sen lisäksi, että se on turvallinen, se on myös selkeästi nopeampi kuin perinteinen tapa tehdä rahansiirtoja. Siirrot voidaan nähdä nopeimmillaan jopa muutamien minuuttien sisällä tilillä, mikä on tietenkin ilahduttava asia kaikille lohkoketjun käyttäjille.

Valuutta

Yksi ehdottomasti kuuluisimmista tavoista lohkoketju teknologian käyttöön on tietenkin erilaiset valuutat. Loppujen lopuksi Bitcoin kryptovaluutta oli ensimmäinen asia koko maailmassa, joka otti teknologian käyttöön. Tämä nosti koko teknologian yleiseen tietoon, minkä takia monet itse asiassa kuvittelevat valuutan olevan ainoa käyttötarkoitus lohkoketju teknologialle.

Kieltämättä se toimii loistavalla tavalla valuutan pohjana. Nimittäin kun mietitään niin sanottuja fiat valuuttoja, kuten esimerkiksi euroa, sitä hallinnoi tietty valta. Tämä voi aiheuttaa erilaisia epämiellyttäviä tilanteita perus kuluttajille. Esimerkiksi suuret poliittiset asiat voivat vaikuttaa kyseisen maan käyttämään valuuttaan, nostaen sen arvoa, tai saaden sen romahtamaan täysin. Perus kuluttajat ja verojen maksajat eivät ole näiden poliittisten asioiden takana, mutta se silti vaikuttaa juuri heihin kaikista eniten.

Lohkoketjun päällä toimivat valuutat välttävät tämän asian kokonaan. Lisäksi lohkoketjujen päällä toimivia valuuttoja ei voida niin sanotusti pestä kuten perinteisiä fiat valuuttoja. Tämä on tehty mahdottomaksi lohkoketjujen hajauttamisen avulla. Siitä syystä ne ovat turvallisempi vaihtoehto perus kuluttajille, jotka haluavat käyttää lohkoketju valuuttoja.

Mielenkiintoinen asia liittyen lohkoketjujen päällä toimiviin valuuttoihin on se, että niitä säilytetään samankaltaisella tavalla kuten fiat valuuttoja. Toisin sanoen niillä on niitä varten tehdyt lompakot, joissa niitä pidetään. Niitä kutsutaan krypto lompakoiksi, ja niitä on itse asiassa muutamia erilaisia. Eri krypto lompakot ovat tarkoitettu erilaiseen säilytykseen, joten monilla aktiivisilla käyttäjillä on muutamat erilaiset lompakot eri tarkoituksiin.

Terveydenhuolto

Koska lohkoketjut ovat loppujen lopuksi tietokantoja, jotkut terveydenhuollon ammattilaiset ovat alkaneet käyttämään niitä hyväkseen säilyttääkseen potilaiden tietoja. Tähän tarkoitukseen lohko ketjut toimivat äärimmäisen hyvin kahdesta eri syystä.

Ensimmäinen syy on tietenkin se, että lohkoketjujen avulla potilaiden tiedot voidaan pitää salassa erityisen hyvin. Tämän takia kenenkään ei tarvitse pelätä heidän henkilökohtaisten tietojen joutuvan vääriin käsiin. Lisäksi koska tiedot pysyvät muuttumattomina mutta läpinäkyvinä, niihin voidaan aina palata. Potilas itse tai tietenkin terveydenhuollon ammattilainen voi löytää kaikki tärkeät ja tarvittavat tiedot vaikka kymmenien vuosien takaa. Tällä tavalla potilaan historia on helposti nähtävissä, mutta vain heille joilla on siihen oikeus, ja oikea tarkoitus tietojen näkemiseen.

Omistus rekisterit

Jos olet ikinä joutunut käsittelemään minkäänlaisia omistus rekistereitä viranomaisten kanssa, olet varmasti huomannut, kuinka tarpeettoman hankala prosessi oikein on. Yleisesti ottaen viranomaisten kanssa toimiminen saattaa olla hankalaa, mutta erityisesti, mikä tulee erilaisiin omistus rekistereihin.

Prosessi vie sekä aikaa että rahaa, ja se on tietenkin hyvin altis erilaisille virheille. Lohkoketjua käyttämällä prosessi voidaan tehdä nopeammin ja tietenkin varmemmin. Kun omistus rekisteri tallennetaan ja suojataan lohkoketjulle, sen omistaja voi olla varma siitä, että se tulee aina pysymään turvassa, koska kukaan ei pääse muokkaamaan niitä.

Mikä on lohkoketju?

Älysopimus

Älysopimus on nimensä mukaisesti sopimus, johon käytetään lohkoketju teknologiaa. Tämä toiminto on niin suosittu, että monet kryptovaluutat mahdollistavat niiden tekemisen lohkoketjua käyttäen. Älysopimuksiin vaikuttaa erilaiset ehdot, jonka molemmat osapuolet hyväksyvät. Kun nämä ehdot ovat täytetty, tämä huomioidaan automaattisesti.

Älysopimuksia voidaan tehdä mistä vain, mistä normaalisti tehdään sopimus. Älysopimuksia voidaan käyttää esimerkiksi vuorasopimuksen luomiseen, jota voimme käyttää esimerkkinä. Sanotaan, että asunnon vuokraaja haluaa vuokrata asunnon käyttäen älysopimusta. Vuokraisäntä hyväksyy antavansa asunnon ovikoodin, heti kun takuuvuokra on maksettu, mikä huomioidaan älysopimukseen. Siten molemmat osapuolet täyttävät oman ehtonsa, eli vuokraisäntä lähettää koodin älysopimukseen, ja vuokraaja lähettää takuuvuokran. Kun molemmat ovat täytetty, tiedot siirtyvät eteenpäin.

Älysopimusten käyttäminen on siitä loistava asia, että se tuo turvaa molemmalle osapuolelle. Jos asunnon vuokraaja ei lähetä takuuvuokraa, hän ei tule saamaan ovikoodia. Jos taas vuokraisäntä ei lähetä ovikoodia, takuuvuokra palautetaan automaattisesti asunnon vuokraajalle. Tämä tuo turvaa molemmille osapuolille, eikä heidän tarvitse pyytää apua kolmansilta osapuolilta laillisiin toimintoihin.

Tuotantoketjut

Kuten sanoimme tämän osion alussa, jotkut suuret yhtiöt käyttävät lohkoketjua seuratakseen tuotteiden tuotantoa. Esimerkiksi ruoka valmistajat, kuten IBM voi käyttää lohkoketjua seuratakseen, missä mahdollinen bakteerille altistuminen on tapahtunut. Sen avulla he voivat jäljittää, mitä on tapahtunut, ja tietenkin tehdä tarpeen mukaisia toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla sen mukaisesti.

Sen lisäksi, että ruoka valmistajat voivat seurata ja jäljittää tuotantoketjun niissä tilanteissa, kun jotain on tapahtunut, tätä jäljitystä voidaan tietenkin käyttää myös varmistamaan, että luomu ruoka valmiste on oikeasti orgaanisesti valmistettu. Tämän ansiosta kuluttajat voivat luottaa yhtiöihin, koska he voivat parhaansa mukaan varmistaa, että kaikki tuotteet on valmistettu esimerkiksi orgaanisesti.

Äänestys

Tämän kaiken lisäksi lohkoketjua voidaan käyttää luotettavaan äänestämiseen. Valitettavasti jotkut kolmannet osapuolet pyrkivät silloin tällöin vaikuttamaan äänestyksen tuloksiin, mikä tietenkin tekee äänestyksen lopputuloksesta epäluotettavan. Tämä asia voidaan välttää käyttämällä lohkoketjua koko prosessissa.

Jos lohkoketjua käytetään äänestysprosessissa, sen tuloksia on lähes mahdoton  muokata. Hakkerien työ tulee olemaan niin vaikea, että riski muokattuihin äänetyksen lopputuloksiin pienenee hyvin paljon. Tätä on käytetty jo joissakin äänestyksissä, ja tulevaisuudessa sitä tullaan varmasti käyttämään yhä useammissa tärkeissä ja suurissa äänestyksissä, kuten poliittisissa vaaleissa.

Mikä on lohkoketju?

Lohkoketjujen ominaisuudet vaikuttavat kryptovaluutan ominaisuuksiin

On hyvin mahdollista, että olet kuullut erilaisista kryptovaluuttojen käyttötarkoituksista jo ennen tämän artikkelin lukemista. Kuten sanoimme aikaisemmin, Bitcoin ei sisällä mitään muuta käyttötarkoitusta kuin valuuttana toimiminen. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä Bitcoin on loppujen lopuksi ensimmäinen kryptovaluutta, joten tietenkään se ei ota hyötyä kaikista erilaisista mahdollisuuksista, joita lohkoketjut mahdollistavat.

Nykyään kuitenkin Bitcoin ja sen mahdollistama maksuna toimiminen ei ole ainoa mahdollisuus, mistä voidaan ottaa hyöty. Nimittäin hyvin monet Bitcoin  jälkeen esitellyt kryptovaluutat mahdollistavat hyvin monia erilaisia asioita. Varsinkin älysopimukset ovat erityisen suosittuja, ja tietyt kryptovaluutat mahdollistavat juuri niiden tekemisen. Päästäkseen käyttämään lohkoketjun toimintoa, sinulla pitää olla lohkoketjun päällä toimivaa kryptovaluuttaa. Se mahdollistaa toimintojen käytön.

Lohkoketjun risut ja ruusut

On hyvin selkeää, että lohkoketjuihin liittyy hyvin monia hyviä puolia. Kaikki yllä mainitsemamme toiminnot ovat tietenkin hyvin hienoja, ja lohkoketju teknologian mahdollistama turvallisuus ja nopeus ovat todella upea asia. Mikään asia ei ole kuitenkaan täydellinen, mikä pätee myös lohkoketju teknologiaan. Joten selvitetään, mitä risuja ja ruusuja lohkoketjuihin liittyy.

Ruusuihin kuuluu tietenkin turvallisuus, ja ihmislähtöisten virheiden tapahtuminen. Maksujen alentaminen, koska kolmansien osapuolien palkkaaminen erilaisiin tarkoituksiin voidaan jättää välistä. Lohkoketjun hajautus tekee sen hakkeroinnista lähes mahdottoman, minkä ansiosta voidaan varmistaa, että erilaisia tuloksia, kuten äänestystuloksia, ei voida muokata. Turvalliset ja nopeat siirrot, jotka tapahtuvat jopa nopeammin kuin pankkien käyttäminen. Läpinäkyvyyden ansiosta kaikki tapahtumat ovat tarvittaessa aivan kaikkien nähtävillä.

Mikä tulee taas risuihin, niihin tietenkin kuuluu joitakin erilaisia asioita. Näitä on esimerkiksi varsinkin Bitcoinin louhintaan liittyvät suuret teknologian maksut. Lohkoketjun käyttöön liittyy valitettavasti historiallisesti jotain laitonta toimintaa, kuten niin sanotusti Dark Web toiminnot. Säännöstelevät vaihtelevat maasta ja alueesta toiseen, ja kaiken tämän lisäksi tietojen säilyttäminen vie myös varsin paljon tilaa.

Lohkoketjujen hyödyt

Lohkoketjun käyttäminen sisältää uskomattoman määrän erilaisia hyötyjä. Niiden tuoma turvallisuus, nopeus, ja helppokäyttöisyys tekee niistä todella mahtavan keksinnön, ja teknologia tulee aivan varmasti vain yleistymään vuosien aikana.  Mutta mitä erilaisia hyötyjä lohkoketjuihin oikein liittyy? Tässä osiossa tulemme selvittämään hyvin yksityiskohtaisesti, mitä kaikkea hienoa lohkoketjut oikein mahdollistavat.

Ketjun tarkkuus

Yksi ehdottomista hyödyistä lohkoketjujen käytössä on koko ketjun tarkkuus. Tämän takia aivan kaikki erilaiset kryptovaluutat ja -merkit käyttävät juuri tätä teknologiaa mahdollistaakseen turvalliset siirrot, joita kukaan ei voi tietenkään hakkeroida. Koska lohkoketju verkostolla tehdyt siirrot hyväksytään tuhansien tietokoneiden toimesta, siirtoja on lähes mahdoton hakkeroida, eikä ihmislähtöisille virheille ole tilaa.

Nämä siirrot voivat tietenkin olla valuutta siirtoja kuten juuri kryptovaluuttojen ja -merkkien tapauksessa. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoita asioita, joita voidaan siirtää lohkoketjuilla. Nimittäin niitä voidaan käyttää myös tietojen siirtämiseen. Esimerkiksi älysopimukset ja äänestäminen on loistava tapa siirtää tietoja turvallisesti niin, että valuutta ei välttämättä siirretä.

Hintojen alentaminen

Yksi lohkoketju teknologian käyttämisen ehdottomista hyödyistä on myös se, että niillä voidaan alentaa erilaisia hintoja. Oli kyseessä sitten rahallinen tai tiedonsiirto, se pitää yleensä hyväksyttää jonkin kolmannen osapuolen toimesta. Tästä syystä ne vaativat yleensä erilaisia maksuja. Esimerkiksi yritysten omistajat joutuvat maksamaan pienen maksun, joka kerta kun heidän asiakkaat käyttävät luottokorttia. Samalla tavalla erilaisten sopimusten hyväksyminen voi vaatia allekirjoituksen sopivalta kolmannelta osapuolelta.

Lohkoketjun käyttäminen poistaa kaiken tämän, ja tätä kautta tietenkin niiden vaatimat maksut. Esimerkiksi Bitcoinilla ei ole yhtä tiettyä henkilöä, joka vaatisi mitään tämänkaltaisia asioita. Lisäksi sen vaatimiin maksuihin on tehty rajoituksia, millä tavalla voidaan hallita sitä, minkä kokoisia maksuja sen käyttämiseen liittyy.

Hajautus

Lohkoketjua ei ole tallennettu vain yhdelle tietokoneelle. Sen sijaan se sijaitsee kokonaisella verkostolla, ja lohkoketjut vain kasvavat koossaan, minkä takia verkosto kasvaa koko ajan suuremmaksi. Mitä suurempi verkosto on, sitä vaikeampi sitä on hakkeroida, tai sen sisältämiä lohkoja muuttaa.

Kuten mainitsimme aikaisemmin, hakkerin pitäisi pystyä muuttamaan yli puolet kaikista kopioista, samalla, kun he muuttavat omansa. Tämä on lähes mahdotonta, joten lohkoketjun hakkerointi on todella vaikeaa. Tämä tekee lohkoketjuista uskomattoman turvallisia, mikä tietenkin ilahduttaa aivan kaikkia sen käyttäjiä.

Tehokkaat siirrot

Siirrot, jotka tapahtuvat tavoilla, jotka sisältävät keskeisen viranomaisen, kuten pankin, voivat viedä jopa muutaman päivän. Pankkien aukioloajat vaikuttavat siirtojen nopeuteen, vaikka käyttäisit verkkopankkia. Jos teet talletuksen esimerkiksi perjantai iltana, on hyvin mahdollista, että se näkyy tililläsi vasta maanantaiaamuna.

Tämä vaikuttaa tietenkin myös siihen, kun yritykset ja yhtiöt tekevät siirtoja. Tämä voi vaikuttaa joissain tapauksissa jopa laskujen maksamiseen tai työntekijöiden palkkojen maksamiseen. Lohkoketju teknologiaa käyttämällä tämä koko prosessi käy paljon nopeammin. Kolmannen osapuolen ei tarvitse hyväksyä siirtoa, mikä nopeuttaa koko prosessia. Lisäksi lohkoketjut ovat aina aktiivisia. Tämän ansiosta siirrot voivat tapahtua jopa kymmenessä minuutissa, tai korkeintaan viedä muutaman tunnin.

Mikä on lohkoketju?

Salatut siirrot

Sen lisäksi, että siirrot tapahtuvat hyvin nopeasti, ne ovat myös täysin salattuja. Jokainen lohkoketju käyttää salaus teknologiaa, joten siirtojen tekijän henkilöllisyys on aina salattu. Lohkoketju verkostot ovat läpinäkyviä, joten kaikki siirrot ovat aina nähtävillä. Vaikka kuka vain voi tietenkin nähdä kaikki siirrot, kukaan ei voi nähdä siirtojen tekijän henkilöllisyyttä.

Tämä johtuu siitä, että lohkoketjuilla käytetään kahta erilaista avainta. Nämä ovat yksityinen ja julkinen avain. Yksityinen avain on aina salattu, ja sitä ei tietenkään tule jakaa kenenkään kanssa, siten tietosi ovat täysin salattuja. Julkinen avain on taas se, mitä voit jakaa muille, ja se on muiden lohkoketju käyttäjien nähtävillä. Julkinen avain ei näytä mitään henkilökohtaisia tietoja, joten sen käyttäminen on täysin turvallista.

Turvalliset siirrot

Kun käyttäjä haluaa tehdä siirron, se pitää hyväksyä lohkoketju verkoston toimesta. Verkostolla toimivat tietokoneet pyrkivät hyväksymään siirron mahdollisimman nopeasti, jotta louhija saa tähän liittyvän palkkion. Kun siirto on hyväksytty, se lisätään lohkoon, joka tullaan lisäämään lohkoketjuun.

Jokaiseen lohkoon liittyy oma pulmansa, joka tulee pysymään aina samanlaisena. Jos joku haluaisi muuttaa lohkon sisältöä, heidän tulee pystyä muuttamaan tämä pulma yli puolella eri lohkolla kaikista eri kopioista. Tämä tekee siirtojen muuttamisesta hyvin vaikeaa, mikä tietenkin takaa niiden turvallisuuden. Lohkoketju tulee pysymään aina samanlaisena, ja siihen lisätään vain enemmän lohkoja ajan kanssa, eli vanhoja lohkoja ei tulla poistamaan. Siten voit aina löytää aiemmin tekemäsi siirrot, jos siihen on jostain syystä tarvetta.

Läpinäkyvyys

Lohkoketjut ovat kokonaan nähtävillä kaikille sen käyttäjille. Kuten mainitsimme aikaisemmin, kukaan ei voi nähdä sinun henkilöllisyyttäsi, mutta he voivat nähdä julkisen avaimen sekä itse siirron. Tämä läpinäkyvyys takaa turvallisuutta entisestään. Sen avulla voidaan selvittää, mihin siirrot on tehty. Tämä on erityisen käytännöllinen asia esimerkiksi niissä tapauksissa, jos hakkeri on onnistunut ryöstämään vaihto palvelun sivuston. Siten kaikki ryöstetyt valuutat voidaan paikantaa.

Sen lisäksi, että tämä läpinäkyvyys tuo turvallisuutta, sen avulla myös mahdollistetaan erilaiset muutokset ketjun toimintoon. Koska kuka vain voi nähdä, miten ketju muodostuu, he voivat tietenkin ehdottaa erilaisia muutoksia siihen. Tällä tavalla voidaan varmistaa ketjun olevan mahdollisimman miellyttävä sen kaikille käyttäville.

Pankit niitä tarvitseville

Viimeinen, mutta ei todellakaan vähäisin mainitsemistamme hyödyistä on se, että lohkoketjut mahdolliset pankkitoimet niille, joille se ei olisi jostain syystä mahdollista muissa tapauksissa. Nimittäin lohkoketjun ja sen päällä toimivan valuutan käyttäminen on mahdollista kenelle vain riippumatta heidän taustastaan. Maailmanpankin mukaan noin 1,7 miljardilla aikuisilla ei ole ollenkaan pankkitiliä. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi heidän sukupuolensa, etnisyytensä, tai kulttuurillinen tausta.

Ihmisillä, joilla ei ole pankkitiliä ei ole välttämättä tarpeeksi suuria tuloja pankkitilin aukaisemiseen. Tähän lohkoketjun päällä toimivat vaihtoehdot ovat erityisen upea ratkaisu. Niiden käyttäminen on täysin mahdollista, riippumatta kaikista mainitsemistamme tekijöistä. Sen ansiosta aivan kaikilla on mahdollisuus tehdä siirtoja sillä tavalla kuin he haluavat.

Lohkoketjujen haitat

Tietenkään mikään asia ei ole täydellinen, ja valitettavasti myös lohkoketju teknologiaan liittyy joitakin haittoja. Onkin hyvin tärkeää, että olet tietoinen kaikista erilaisista haitoista. Vain sillä tavalla voit käyttää lohkoketjujen mahdollistamia hienoja asioita parhaalla mahdollisella tavalla.

Teknologian hinnat

Lohkoketju teknologian käyttäminen ei ole ilmaista. Vaikka sitä käyttämällä voidaan pienentää joitakin hintoja ja maksuja, kuten mainitsimme aikaisemmin, siihen kuuluu kuitenkin joitakin tarvittavia maksuja. Esimerkiksi Proof of Work louhinta tapa vaatii hyvin paljon energiaa, mikä tietenkin kuluttaa sekä rahaa että luonnon voimavaroja. Ja kun sanomme, että se käyttää hyvin paljon energiaa, me todellakin tarkoitamme sitä. Nimittäin esimerkiksi Bitcoinien louhintaan käytetty energiaa vastaa suurempaa määrää, kuin mitä jotkut maat käyttävät vuodessa.

Vaikka louhinta kuluttaa hyvin paljon energiaa ja rahaa, louhijat ovat silti hyvin innokkaita louhimaan Bitcoinia. Tämä johtuu siitä, että valuutan antamat palkkiot tekevät työstä sen arvoista. On kuitenkin hyvä, että uusia ratkaisuja on esitelty, jotka ovat tehokkaampia, kuluttaen vähemmän luonnon voimavaroja ja rahaa. Tulevaisuudessa yhä useammat lohkoketjut tulevat käyttämään juuri näitä vaihtoehtoja PoW teknologian sijasta.

Nopeuden ja tietojen tehottomuus

Tähän liittyy myös se, että jotkut lohkoketjut ovat huomattavasti hitaampia. Tämä tietenkin pätee erityisesti vanhempiin vaihtoehtoihin. Esimerkiksi Bitcoin luo uuden lohkon vain joka kymmenes minuutti. Tämä on hyvin hidas toiminta tapa lohkoketjujen ja kryptovaluuttojen maailmassa, mahdollistaen vain noin seitsemän siirtoa sekunnissa. Tämä on kuitenkin vain vanhempien vaihtoehtojen haitta, sillä uudemmat vaihtoehdot suorittavat lohkojen louhinnan paljon nopeammin ja tehokkaammin.

Laiton toiminta

Kuten hyvin moneen muuhunkin asiaan, valitettavasti myös lohkoketjujen käyttöön liittyy jonkin verran laitonta toimintaa. Valitettavasti jotkut haluavat ottaa hyödyn sen mahdollistamasta anonyymista toiminnasta, suorittaakseen laittomia aktiviteettejaan. Tämä tapahtuu erityisesti niin sanotussa Dark Web:issa.

Toisaalta tähän kuuluu sinänsä yksi hyöty. Kuten sanoimme aikaisemmin, kaikki siirrot ovat jäljitettävissä, vaikka teknologia onkin anonyymi. Tällä tavalla voidaan selvittää mihin erilaiset siirrot ovat tehty. Tämän ansiosta rikollinen toiminta voidaan jäljittää helpommin kuin monissa muissa tapauksissa.

Säännöstely

Lohkoketju teknologian ja sitä käyttävien valuuttojen alkuperäinen tarkoitus on toimia niin, että niitä ei valvota kolmannen osapuolen toimesta ollenkaan. Tämä antaa valtaa käyttäjille, tehden sen reilummaksi kuluttajia kohtaan. Siitä syystä käyttäjät ovat osoittaneet huolta siihen liittyvästä valvonnasta ja säännöstelystä.

Jotkut hallinnot ja viranomaiset ovat esimerkiksi kieltäneet kokonaan lohkoketju teknologian ja niiden avulla toimivat kryptovaluutat. Tämä on tietenkin hyvin ikävä asia, mutta onneksi ne ovat täysin sallittuja monissa paikoissa, mukaan lukien Suomessa. Lisäksi niiden käytöstä tehdään koko ajan helpompaa ja kuluttaja ystävällisempää, kun suuret yhtiöt kuten PayPal alkavat sallimaan niitä.

Mikä on lohkoketju alusta?

Olemme maininneet jo monta kertaa, että kryptovaluutat ja -merkit toimivat lohkoketju teknologian avulla. Itse asiassa voidaan sanoa, että valuutat ja merkit toimivat lohkoketju alustan päällä. Suurimmalla osalla eri kryptovaluutoista ja -merkeistä on oma alusta, minkä päällä ne toimivat. Esimerkiksi Bitcoinin alusta on tietenkin eri kuin Ethereum lohkoketju alusta.

Sen lisäksi jotkut valuutat ja merkit toimivat toisten lohkoketjujen päällä. Esimerkiksi jotkut vaihtoehdot ovat tehty toimimaan Ethereum lohkoketju alustan päällä, koska se sisältää todella monia mielenkiintoisia toimintoja. Tämä mahdollistaa toimintojen käyttämisen ilman, että hankit välttämättä juuri Ethereumin ETH-merkkejä. Lisäksi esimerkiksi NFT merkit toimivat juuri Ethereum lohkoketju alustan päällä. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että jos haluat myydä tai ostaa niitä, sinun tulee käyttää ETH-merkkejä.

Kuinka monia erilaisia lohkoketjuja on olemassa?

Bitcoin on ensimmäinen asia, joka käyttää lohkoketju teknologiaa toimiakseen. Lohkoketjujen määrä on kuitenkin vain kasvanut vuosien aikana entisestään, kun sen mahdollistamalle teknologialle on keksitty erilaisia käyttötarkoituksia. Tietenkin tähän kuuluu kaikki erilaiset kryptovaluutat ja -merkit, jotka toimivat lohkoketju alustojen päällä. Sen lisäksi monet muut yritykset ja yhtiöt käyttävät lohkoketjuja nykyään. Tämän ansiosta niitä on uskomattoman paljon nykyään. Vuonna 2022 jo pelkästään aktiivisten kryptovaluuttojen lohkoketjujen määrä ylittää 10 000.

Miten yksityiset ja julkiset lohkoketjut eroavat toisistaan?

Koska lohkoketjuja on näin monia, ei varmasti yllätä ketään, että ne eivät ole kaikki samanlaisia keskenään. Ne voidaan jakaa tietenkin erilaisilla tavoilla eri kategorioihin. Me mainitsimmekin aikaisemmin PoW ja PoS lohkoketjujen eroista. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa tapa erotella lohkoketjut toisistaan.

Esimerkiksi on olemassa yksityisiä ja julkisia lohkoketjuja. Julkiset lohkoketjut ovat sellaisia, joita kuka voin alkaa käyttämään haluamallaan tavalla. Koska ne ovat julkisia, niihin kuuluu tietenkin jonkinlainen hyväksymis menetelmä, kuten juuri PoW tai PoS. Toisin sanoen kaikki kryptovaluuttojen lohkoketjut ovat julkisia lohkoketjuja.

Yksityinen lohkoketju sen sijaan tarvitsee hyväksymisen liittymistä ja käyttöä varten. Koska tämä hyväksyminen tehdään erikseen, ja ne ovat täysin luotettavia, sen käyttäminen ei vaadi erillistä hyväksymis menetelmää.

Kuka keksi lohkoketjun?

Lohkoketju teknologian tutkiminen alkoi 1990 luvulla. Sen suunnitteli alkujaan Stuart Haber ja W. Scott Stornetta vuonna 1991. He halusivat luoda teknologian säilyttämään erilaisia tietoja niin, että kukaan ei voisi päästä muokkaamaan niitä jälkikäteen.

1990-luvun lopulla Nick Szabo ehdotti ensimmäisen kerran lohkoketju teknologian käyttöä digitaalisten maksujen kanssa. Tätä ei kuitenkaan otettu toimintoon vielä silloin, vaan vasta Bitcoinin kanssa.

Miltä lohkoketjun tulevaisuus näyttää?

Lohkoketju teknologia on ollut nyt olemassa jo yli kolmekymmentä vuotta. Se ei ole tietenkään enää samanlainen kuin kolme vuosikymmentä sitten, vaan se on kehittynyt hyvin paljon ajan kanssa. Tämä on luonut yhä useampia uusia mahdollisuuksia tälle turvalliselle tavalle säilyttää erilaisia tietoja.

Voidaan olettaa, että lohkoketju teknologia tulee vain kehittymään entisestään tulevien vuosien aikana. Se tulee aivan varmasti myös yleistymään hyvin paljon erilaisten käyttötarkoitusten avulla. Toiminnot kuten luotettava äänestäminen voi tulla muuttamaan poliittista maailmankuvaa hyvin paljon, mikä tulee tietenkin tekemään todella suuria vaikutuksia koko maailmaan.

Tiivistelmä

Lohkoketju teknologia on vaikuttanut nykyiseen maailmaamme hyvin monilla eri tavoilla. Se on mahdollistanut kryptovaluuttojen keksimisen ja käytön, millä jo itsessään on todella suuri vaikutus maailmaamme. Sen lisäksi se on mahdollistanut todella mahtavia asioita, mikä tulee turvalliseen tietojen säilytykseen ja siirtämiseen. Tämä on keksintö, joka tulee aivan varmasti vaikuttamaan myös tulevaisuudessa monilla tavoilla maailmaamme, ja kaikkea tätä tulee olemaan mielenkiintoista seurata.