NFT:n historia

NFT on aihe, joka herättää monenlaisia ajatuksia ja pohdintaa. Esimerkiksi keskustelu NFT:stä ja tekoälytaiteilijuudesta käy kiivaana tällä hetkellä, ja myös Suomessa aihe on erittäin ajankohtainen. Miten nykyiseen tilanteeseen on tultu ja miltä näyttää NFT:n tulevaisuus?

Jotta voi ymmärtää, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja mitä on mahdollisesti edessä tulevaisuudessa, täytyy ensin hieman perehtyä historiaan. Kurkistakaamme siis NFT:n historiaan, syntyyn ja sen päätä huimaavaan kehitykseen.

NFT lyhyesti määriteltynä

NFT (non-fungible token) tarkoittaa ainutkertaista kryptovaluutan yksikköä. Se voi edustaa digitaalista tai fyysistä kohdetta, kuten kuvaa, videota, musiikkia tai muuta taideteosta. NFT:t ovat ainutlaatuisia, joten ne eivät myöskään ole keskenään vaihdettavissa samalla tavalla kuin perinteiset kryptovaluutat, kuten bitcoinit tai etherit. NTF tarkoittaa itse asiassa digitaalista omistusoikeutta, sillä sen voidaan sanoa olevan eräänlainen todistus siitä, kuka omistaa uniikin version jostakin tietystä digitaalisesta tiedostosta, kuten kuvasta.

NFT:t toimivat lohkoketjuteknologian avulla, ja niitä voidaan ostaa, myydä ja vaihtaa eri kryptovaluuttapörsseissä. Ostamalla NFT:n henkilö omistaa digitaalisen todistuksen kohteen omistajuuteen, vaikka itse kohde olisikin saatavilla useammallekin ihmiselle verkossa. NFT:t ovat nousseet suosioon viime aikoina erityisesti taideteoksien kaupassa, jossa niitä käytetään digitaalisen taiteen omistuksen ja arvon määrittämiseen.

NFT:t voivat kuitenkin edustaa omistusta melkein missä tahansa, aina digitaalisesta taiteesta virtuaaliseen kiinteistöön. Myös esimerkiksi nettikasinot ovat heränneet NFT:n tuomiin mahdollisuuksiin, sillä NFT:n avulla ne pystyvät tarjoamaan pelaajille enemmän etuja. Monissa peleissä käytetään erilaisia esineitä pelin aikana, ja jos käytössä on NFT, käytetyt esineet voi pelin loputtua myydä. Silloin pelin aikana ei tarvitse käyttää arvokasta peliaikaa sen miettimiseen, kannattaako tuotteita ostaa. Kryptokasinoihin voi tarkemmin perehtyä esimerkiksi kryptovaluutta-kasinot.fi -sivulla.

Mistä kaikki alkoi?

Yleisesti ajatellaan, että NFT:n tarina sai alkunsa vuonna 2021, kun brittiläinen taidehuutokauppakamari Christie’s myi Everydays: First 5000 Days -nimisen NTF-teoksen käsittämättömään 69 miljoonan dollarin hintaan. Itse asiassa NFT:t ovat olleet olemassa jo kuitenkin paljon pidempään. Vaikka vuoden 2021 voidaan sanoa olevan ”The Year of NFT”, se ei varsinaisesti ollut se vuosi, kun NFT keksittiin.

NFT-tarinan voidaan katsoa alkaneen jo aiemmin vuonna 2017, kun Ethereum-lohkoketjun kehittäjä Dan Finlay ja entinen NBA-pelaaja Roham Gharegozlou kehittivät ensimmäisen NFT-pohjaisen pelin nimeltään CryptoKitties. CryptoKitties oli verkkopeli, jossa käyttäjät pystyivät keräämään ja kasvattamaan virtuaalisia kissoja. Jokaisella kissalla oli oma ainutlaatuinen NFT-tunnisteensa Ethereum-lohkoketjussa. Tämä teki jokaisesta kissasta korvaamattoman ja uniikin, koska kissaa ei pystynyt korvaamaan tai vaihtamaan toiseen kissaan.

CryptoKittiesin suosio hurja johti NFT-tekniikan hyödyntämiseen myös muilla aloilla, kuten taiteessa, musiikissa, videopelien keräilyesineissä ja urheilukorteissa.

NFT:n valtavirtaistumisen aika

Merkittävä tapahtuma NFT:n historiassa oli myös se, kun kaksi ohjelmistokehittäjää John Watkinson ja Matt Hall lanseerasivat oman CryptoPunks-nimisen NFT-sarjansa Ethereumin lohkoketjussa. CryptoPunkseja pidetään ensimmäisinä NFT-tuotteina, jotka on luotu ja alun perin tarjottu ilmaiseksi. Tämä kokeellinen projekti, joka rajattiin 10 000 kappaleeseen ilman kahta samanlaista hahmoa, sai inspiraationsa Lontoon punk-kulttuurista ja kyberpunk-liikkeestä.

Nykyään CryptoPunksia pidetään yhtenä kaikkien aikojen arvokkaimmista NFT-kokoelmista, ja yksittäisten CryptoPunks-hahmojen arvo voi olla jopa miljoonia dollareita. CryptoPunksin hurja suosio ja menestys inspiroivat monia muita NFT-projekteja, ja CryptoPunks loi uusia mahdollisuuksia digitaalisille taiteilijoille, pelinkehittäjille ja muille luovien alojen toimijoille.

Merkittävänä voidaan pitää myös Decentralandia, jonka hajautettu virtuaalimaailma perustuu Ethereum-lohkoketjuun ja käyttää NFT-tekniikkaa. Se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden luoda ja jakaa virtuaalista sisältöä toisten käyttäjien kanssa. Decentraland käyttää NFT-tunnuksia maapalstojen omistajuuden todentamiseen ja hallintaan. Decentralandin synty oli merkittävä siksi, että se tarjosi uudenlaisen tavan käyttää virtuaalitodellisuutta ja myllersi näin monia aloja, kuten pelialaa, viihdealaa ja jopa koulutusta. Se osoitti, miten lohkoketjuteknologiaa voidaan käyttää monipuolisesti uusien palveluiden ja sovellusten kehittämiseen.

Mainitseminen arvoinen on lisäksi Axie Infinity, joka on niin ikään Ethereum-lohkoketjuun perustuva NFT-pohjainen peli. Peli on saavuttanut suuren suosion viime vuosina, erityisesti Aasian maissa, ja sen suosio on noussut vauhdikkaasti. Axie Infinityn pelaajat voivat omistaa ja hallita ainutlaatuisia NFT-hahmoja, joita kutsutaan Axiesiksi. Nämä hahmot ovat samalla sekä NFT:itä että pelin sisältöä, mikä mahdollistaa sekä niiden käytön pelissä että niiden myynnin ja vaihdon NFT-markkinoilla.

Axie Infinty -pelin taustalla oleva yritys on onnistunut luomaan ainutlaatuisen ekosysteemin, joka perustuu pelin sisäiseen kryptovaluuttaan. Peli on houkutellut sijoittajia, jotka ovat kiinnostuneita AXS-tokenien ostamisesta peliteollisuuden kasvun myötä. AXS-tokeneita voikin ostaa ja myydä useilla kryptovaluuttapörsseillä. Axie Infinity on myös elävä esimerkki siitä, miten lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää pelialalla. Axie Infinityn menestys on inspiroinut monia muitakin pelialan yrityksiä tutkimaan lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia pelien kehittämisessä.

Vuosi 2021 – merkittävä vuosi NFT:n historiassa

Vuosi 2021 oli erittäin merkittävä vuosi NFT-maailmassa. NFT:t olivat erittäin suosittuja ja monet huippuluokan taiteilijat, urheilijat ja yritykset ryhtyivät tekemään NFT-teoksia ja -tuotteita. Seuraavassa muutama esimerkki NFT-maailman vuoden 2021 tapahtumista:

  • The First 5000 Days. Ensimmäinen suuri NFT-teos, joka myytiin huutokaupassa. Beeple:n ”Everydays: The First 5000 Days” -teos sisälsi 5000 Beeplen päivittäistä luomusta vuosilta 2007–2021.
  • NBA Top Shot. NBA julkaisi NFT-kokoelman nimeltään NBA Top Shot. Kokoelmaan kuului ainutlaatuisia virtuaalisia kortteja, jotka sisälsivät huippukoripalloilijoiden suorituksia. Kortit myytiin huutokaupassa ja ne keräsivät valtavan suosion NFT-yhteisössä.
  • Grimesin NFT-myynti. Kanadalainen taiteilija Grimes myi digitaalisen taideteoksen ”WarNymph Collection Vol.1” yli 5,8 miljoonan dollarin hintaan Nifty Gateway -sivustolla.
  • NFT-myyntialustojen lisääntyminen. Erilaisten alustojen määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Tämä antoi mahdollisuuden niin taiteilijoille, urheilijoille kuin sisällöntuottajille myydä NFT-teoksiaan suurelle yleisölle.

Miten NFT:t ovat kehittyneet taiteen alalla?

Taiteen maailmassakin NFT:tä voidaan hyödyntää eri tavoin. NFT:tä voidaan käyttää niin olemassa olevan tuotannon markkinoimiseen kuin esittelemiseen, mutta myös itse taiteen tekemiseen.

Uusia markkinoita – uusia haasteita

NFT:tä käytetään yleisesti, kun käydään kauppaa taiteesta. NFT mahdollistaa taiteilijoiden teosten myynnin digitaalisessa muodossa ja takaa taiteilijalle omistusoikeuden teokseensa. NFT:tä käytettäessä teoksen omistajuus tallennetaan lohkoketjuun, jolloin se voidaan helposti todentaa.

NFT:t ovat herättäneet valtavaa kiinnostusta taiteen maailmassa, sillä ne tarjoavat taiteilijoille aivan uusia mahdollisuuksia ansaita monipuolisemmin tuloja teoksistaan. NFT:t mahdollistavat taiteen kaupankäynnin maailmanlaajuisesti digitaalisessa muodossa, ja NFT:t voivat myös auttaa taiteilijoita suojaamaan teoksiaan ja niiden alkuperää esimerkiksi väärentäjiltä.

NFT:n hyödyntäminen voi myös tarjota taiteilijoille mahdollisuuden tavoittaa yhä uusia yleisöjä ja edistää näin teostensa tunnettuutta ja arvostusta. Taiteilijoiden voi olla helpompi myydä teoksiaan suoraan ostajille ilman välittäjää, mikä voi johtaa korkeampiin hintoihin ja sen myötä suurempiin tuloihin.

Osalle ihmisistä NFT-taide on kuitenkin ongelmallinen käsite. Vaikka se mahdollistaakin sen, että taidetta voi omistaa digitaalisessa muodossa, monen mielessä kaihertaa kuitenkin kysymys siitä, onko digitaalinen teos todellinen taideteos vai vain sen kopio. Tämä kritiikki perustuu ennen kaikkea siihen, että jotkut pitävät taiteen olemassaoloa fyysisessä muodossa oleellisena sen aitouden kannalta.

Uudenlaista taidetta?

NFT:t tarjoavat myös mahdollisuuden luoda aivan uudenlaista taidetta. Yhä monimuotoisempien ja ainutlaatuisempien teosten luominen on mahdollista. Nämä uudet taidemuodot ja taiteilijat ovatkin löytäneet kohderyhmänsä ja vertaisyhteisönsä. Näissä piireissä luodaan taidetta, jota ei olisi mahdollista toteuttaa perinteisillä taidemuodoilla.

Suomalaisista mainetta on maailmalla niittänyt esimerkiksi Roope Rainisto, joka on luonut tekoälyn avulla NFT-kuvakokoelmia. Muun muassa Rainiston REWORLD-kokoelma sisältää 500 NFT-kuvaa, joiden markkina-arvo saattaa olla yli miljoonaa dollaria. Rainiston NFT-teoksia voi ostaa ja analysoida eri sivustoilla ja verkkoyhteisöissä. Monia Rainiston teoksia itselleen hankkineita yhdistää yksi asia: he ovat henkilöitä, jotka ovat onnistuneet rikastumaan kryptovaluutoilla.

Rainiston ja muiden NFT-taidetta tuottavien henkilöiden kohdalla käydään taidepiireissä kiivasta keskustelua siitä, voidaanko tekoälyllä tuotettuja kuvia pitää oikeana taiteena vai ovatko ne pelkkiä tulosteita. Arvostelua on esitetty siitä, että NFT-taide keskittyy liikaa rahalliseen arvoon eikä niinkään taiteen kulttuuriseen tai esteettiseen arvoon panostamiseen. Jotkut tahot arvostelevat myös sitä, että NFT-taide saattaa korostaa turhan paljon yksittäisten taiteilijoiden ja markkinoiden valta-asemaa taidemaailmassa.

NFT:t tänä päivänä

Lopuksi voidaan todeta, että NFT:t ovat kehittyneet hurjaa vauhtia ja niiden käyttömahdollisuudet ovat koko ajan laajentuneet. Toisaalta NFT:n kehitys ei ole edennyt haasteitta. Taiteen aitouteen liittyvien keskustelujen lisäksi NFT:t ovat kohdanneet kritiikkiä ympäristövaikutuksistaan, sillä ne käyttävät paljon energiaa lohkoketjuun tallentamiseen. Lohkoketjut vaativat suuria määriä tietokoneiden laskentatehoa ja sähköenergiaa. Tämä voi pahimmillaan johtaa merkittäviin hiilidioksidipäästöihin ja ympäristöongelmiin, mikä on herättänyt huolta ympäristötietoisessa kuluttajakunnassa.

Lisäksi eri tahot ovat esittäneet huolta NFT-markkinoiden mahdollisesta kuplasta, jossa hinnat nousevat ensin liian korkealle ja sen jälkeen romahtavat. Koska NFT:tä käytetään usein teosten myymiseen ja ostamiseen, hinnat voivat vaihdella äkillisesti. Tämä voi johtaa markkinoiden epävakauteen ja spekulointiin, mikä puolestaan ​​voi edelleen vaikuttaa esimerkiksi taiteen asemaan arvostettuna taidemuotona.

Varmaa on kuitenkin se, että NFT:t ovat tulleet jäädäkseen ja ne tulevat muodossa tai toisessa olemaan osa niin taidemaailman kuin muidenkin alojen tulevaisuutta. NFT:stä kannattaakin olla kiinnostunut, jos haluaa seurata uusia digitaalisen varallisuuden trendejä. NFT on lisäksi hyvä esimerkki siitä, että mitään uutta ei synny ilman jatkuvia kokeiluja ja uusia yrityksiä – historiansa valoon peilattuna NFT:n tulevaisuus näyttääkin olevan täynnä loputtomia mahdollisuuksia!